ارائه گواهینامه پذیرش به داوطلبان آزمون دکتری جهت مصاحبه:

تاریخ ثبت: 1402/01/23

  

در راستای سوالات مکرر پژوهشگران‌گرامی در زمینه صدور گواهی پذیرش مقالات پذیرفته شده به اطلاع می رساند پژوهشگرانی که مقالات خود را به کنفرانس ارسال و در ادامه روند داوری مقاله آنان پذیرفته شده ( با درخواست داوری زودهنگام) و پس از آن ثبت نام نهایی خود را تکمیل نمایند سپس جهت دریافت گواهینامه موقت درخواست خود را به صورت ایمیل ارسال نمایند.

همچنین افرادی که درخواست داوری زودهنگام دارند می توانند هرچه سریعتر مقالات خود را ارسال نموده سپس ایمیلی حاوی عنوان مقالات و کد رهگیری آن به دبیرخانه کنفرانس ارسال و تقاضاء داوری زود هنگام داده و مقاله خود را سریعتر در مرحله داوری قرار دهند. برای افراد فوق الذکر نتایج داوری مقالات حداکثر تا یک هفته پس از ارسال مقاله اعلام خواهد گردید.