لیست اخبار

تاریخعنوان
1403/01/22حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1402/04/12چاپ مقالات برگزیده کنگره در نشریه علمی اقتصاد و بازار کشاورزی به صورت رایگان
1402/01/23ارائه گواهینامه پذیرش به داوطلبان آزمون دکتری جهت مصاحبه:
1401/05/08تخفیف به ازای ارسال بیش از یک مقاله
1401/05/08اطلاع رسانی و حمایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از کنفرانس
1401/05/04دکتر یوسف ناصر زاده فوق دکتر دانشگاه RUDN University سخنران کنفرانس
1401/05/04نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد coi
1401/05/02حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1401/05/01نحوه پذیرش ، ارائه و گواهی نامه پذیرش مقالات
1401/05/01اولین فراخوان ارسال مقاله به دو زیان فارسی و انگلیسی